Amsterdam

De twee specialisaties van Psychologisch Centrum aan het IJ worden hieronder nader toegelicht.

 

1. Stressstoornissen, overspannenheid, burn-out voorkomen en genezen

beschilderde eieren 5

Stressziektes, zoals overspannenheid en burnout, komen regelmatig voor. Ze brengen bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, angsten, depressieve klachten en slaapstoornissen met zich mee. Meestal heeft men zelf het gevoel dat het probleem ‘opeens’ ontstaan is (‘de stekker is er uit getrokken….’), maar bij nader beschouwen blijkt er vaak een lange aanloopfase met oplopende signalen geweest te zijn. Dat blijkt allemaal pas later.

Deze ziektes kunnen gewoonlijk goed genezen worden. Ze genezen echter meestal niet uit zichzelf. Er zijn een aantal noodzakelijke voorwaarden die vervuld moeten worden.
Meestal is het nodig om de levensstijl op bepaalde punten aan te passen. Sommige mensen komen er achter dat zij ingrijpende veranderingen in hun leven tot stand moeten brengen om van een stressziekte te herstellen.

beschilderde eieren 6

Hoewel overspannenheid of burnout zware, ingrijpende ziektes zijn, die nogal invaliderend zijn, bieden zij ook perspectieven voor de toekomst. Iemand die door een dergelijke probleem getroffen wordt is genoodzaakt om goed na te denken over het eigen leven.

Sommige mensen die genezen zijn van een stressstoornis zeggen soms achteraf dat ze met de opgedane ervaringen en inzichten tenslotte in staat zijn geweest om hun leven gelukkiger en interessanter te maken dan het voorheen was.

Ze zijn misschien nieuwe richtingen ingeslagen, die beter bij hen blijken te passen, en ze hebben meer waardering gekregen voor het leven.

Nadere informatie over de werkwijze van Psychologisch Centrum aan het IJ tref je op de pagina Informatie over de praktijk.

 

2. Loopbaanbegeleiding en  begeleiding van management, o.a. bij bedrijfsontwikkeling en -innovatie

Psychologisch Centrum aan het IJ biedt sinds 2005 ook loopbaanbegeleiding en begeleiding aan ondernemers bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf of bij opzet / doorstart van een eigen bedrijf. Ook biedt Psychologisch Centrum al sinds vele jaren begeleiding aan managers bij het verder ontwikkelen of (re)organiseren van hun afdeling. Psychologisch Centrum aan het IJ kan een aantal specifieke management-tools inzetten hierbij.

Psychologisch Centrum aan het IJ is campagnesupporter van de campagne werkstress van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Europese Unie.

We gaan in deze trajecten te werk volgens uitgangspunten van de arbeids- en organisatiepsychologie. We zoeken naar manieren om diverse voorkomende problemen te analyseren en systematisch aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om leren delegeren en effectief aansturen, of om het ontwikkelen van een hoog niveau van motivatie in het team. Verder ontwikkelen we praktische, bij de eigen specifieke situatie en prioriteiten passende vormen van planning en time-management.

Dit met behoud of ontwikkeling van een positieve en productieve werksfeer en van een goede balans tussen werk en priveleven, en waar mogelijk vermindering van stress in combinatie met verbetering van resultaat.

beschilderde eieren 7

Gewoonlijk is er bij deze trajecten sprake van een combinatie van zakelijke problemen, uitdagingen of ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf, en persoonlijke spanningen, problematiek of (on)mogelijkheden bij het hanteren van de werksituatie.

Bijvoorbeeld: het bedrijf groeit heel snel en de ondernemer of manager kan de toenemende complexiteit van het geheel nog niet adequaat hanteren, mist zodoende goede kansen, terwijl bepaalde belangrijke zaken te lang blijven liggen. Er ontstaat verder te veel druk op het priveleven, zodat daar enigszins paradoxaal een crisisachtige sfeer ontstaat. Dit heeft zijn weerslag op het werk en de situatie verslechtert. Of omgekeerd: het bedrijf komt in problemen in tijden van recessie en er ontstaat een sterk vergrote noodzaak om te innoveren of te acquireren. Men moet op een heel nieuwe manier leren werken, in gewijzigde omstandigheden. In dergelijke omstandigheden komt er karakteristiek ook grote druk op familie en naaste medewerkers, directieleden of compagnons te staan en het moreel heeft te lijden. Het wordt essentieel om de motivatie en de arbeidsvreugde in stand te houden of te vergroten.

Afhankelijk van specifieke vragen en omstandigheden kiezen we voor trajecten van psychologische begeleiding, psychosociale begeleiding, coaching of consultancy, of eventueel een combinatie hiervan.

Het kan bij deze trajecten zowel om de ondernemer of manager zelf gaan, als om de werknemers. In deze opzet werkt Psychologisch Centrum aan het IJ soms met individuen, soms met tweetallen (bijvoorbeeld partners in een familiebedrijf of zakelijke compagnons) en soms ook met groepen.

Drs. Carla Vredeveld heeft ca 20 jaar werkervaring in management, marketing en economie / bedrijfsleven. Ze is verder sinds 15 jaar zelf ondernemer en kan zodoende specifieke vakkennis op bovengenoemde terreinen combineren met directe praktijkervaring.