Amsterdam

 

De psychologische praktijk is een algemene praktijk voor psychologische hulp en coaching, met enkele specialisaties.

 

Psychische problemen, zoals stress, angst en depressie; veranderingsprocessen, loopbaanvraagstukken, organisatorische ontwikkelingen.

De praktijk biedt psychologische begeleiding bij ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen en bij dieperliggende persoonlijke problemen. Dergelijke problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door bijzonder negatieve ervaringen.
Ze veroorzaken bijvoorbeeld allerlei angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid.

Ook biedt de praktijk psychologische begeleiding bij problemen op het gebied van relaties of vriendschappen, werk of studie, opvoeding van kinderen of bij lichamelijke klachten, die waarschijnlijk door spanningen veroorzaakt worden.

Het gaat in veel gevallen niet alleen om de verwerking en de hantering van problemen, maar ook om het zoeken naar zingeving en een nieuwe richting in het leven.
De specialisaties van de praktijk bevinden zich op het terrein van spanningsklachten, stressziekten (overspannenheid, burnout) en zingevingsvraagstukken.

Verder is Psychologisch Centrum aan het IJ gespecialiseerd in begeleiding en advisering van ondernemers en managers bij bedrijfsontwikkeling en -innovatie, in omstandigheden waarin er op zakelijk en op persoonlijk gebied diverse veranderingen noodzakelijk zijn geworden.

Ingrijpende veranderingsprocessen in het leven kunnen nogal wat spanningen en vragen oproepen. Het kan een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen of in een situatie waarin er belangrijke nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, bijvoorbeeld als er veranderingen in je loopbaan optreden. Psychologisch Centrum biedt een dergelijke coaching.

Ook coaching van kleinere groepen (relaties, werkteams) behoort tot de mogelijkheden.

Consultancy-trajecten voor organisaties / bedrijven worden opgebouwd in onderling overleg en er is geen tevoren vaststaande structuur. Bel of mail als je hier nadere informatie over wilt.

Meer informatie vind je op de webpagina specialisaties.


Achtergrond en benaderingswijze

De gesprekken zijn gericht op het zoeken naar inzicht in de aard van de problemen, verwerking van problemen en zoeken naar manieren om hier in het dagelijks leven en in de toekomst mee om te gaan. Het ontdekken van je innerlijke waarden en je eigen probleemoplossende vermogens is belangrijk hierbij.
De therapie is een gesprekstherapie, maar we maken soms ook gebruik van diverse creatieve middelen en we besteden aandacht aan bijvoorbeeld dromen en verhalen (zelf bedacht of uit traditionele bronnen), we maken eventueel ook tekeningen, korte toneelspelletjes of muziek, als dat in specifieke gevallen voordelen biedt.

De behandeling heeft ook een heel concrete kant. Wellicht merk je dat het nodig is om je leven op bepaalde punten te veranderen. We zullen dan manieren zoeken waarop je dat in praktijk kunt brengen.

Psychologisch Centrum aan het IJ beschikt over diverse instrumenten en hulpmiddelen op deze terreinen. We besluiten in onderling overleg welke daarvan we zullen benutten.

In de gesprekken ligt een vrij sterk accent op het zoeken naar zingeving, nieuwe richtingen in het leven en een betere toekomst.

De coaching is met name gebaseerd op inzichten uit de arbeids- en organisatiepsychologie en verder op meer specifieke inzichten op het gebied van management. Zie hiervoor ook de webpagina specialisaties.

Alle behandelingen en coachingstrajecten zijn maatwerk, toegesneden op jouw specifieke situatie.

Tijdsduur, gang van zaken en kosten

De duur van de therapie kan heel verschillend zijn, afhankelijk van de situatie. Vaak is het voldoende om enkele maanden tot een half jaar therapie te volgen. In enkele gevallen hebben mensen genoeg aan een paar gesprekken. In andere gevallen kan een therapie jaren duren.

Daarnaast is de duur van de therapie ook afhankelijk van de doelen die je ermee wilt bereiken. Als je een aantal dingen op een diepgaander, fundamenteler niveau uit wilt zoeken heb je meer tijd nodig. Het kan sneller gaan als het je alleen te doen is om een praktische oplossing die het leven weer redelijk draaglijk en hanteerbaar maakt.
Het is uiteraard aan de client om te besluiten wanneer het genoeg is, maar de therapeut zal wel adviseren op dit punt.

Een coachingstraject duurt gewoonlijk enkele maanden. De doelstelling van zo’n traject formuleren we in onderling overleg. De benadering is gewoonlijk wat meer op de concrete praktijk van het dagelijks leven gericht. Dieperliggende problematiek wordt niet of nauwelijks behandeld in deze trajecten.

Kies voor psychologische hulp bij wat complexere problemen. De psycholoog is bij uitstek de specialist op dat terrein.

Uitgesloten van behandeling bij Psychologisch Centrum aan het IJ zijn personen met (zeer) zware psychische problematiek, ook als stressklachten of werkgerelateerde klachten bij aanmelding centraal staan. Je kunt doorverwezen worden naar andere organisaties door Psychologisch Centrum aan het IJ.

Gewoonlijk vinden gesprekken eenmaal per week gedurende 45 minuten plaats (officieel betreft het 60 minuten, met inbegrip van 15 minuten administratie en voorbereidingstijd). Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld dubbele consults, gesprekken twee of drie maal per week of gesprekken tweewekelijks. Dat is afhankelijk van individuele omstandigheden.
Soms is er ‘huiswerk’ om tussen de afspraken door uit te voeren.

In het eerste gesprek brengen we de problemen en de algemene levenssituatie in kaart. We stellen voorlopige werkdoelen vast. In de daaropvolgende gesprekken gaan we verder op de problemen in.

Kosten en regelingen in 2018:

De kosten bedragen per consult door de week EUR 95,- voor een standaard consult van 45 minuten gesprekstijd (officieel 60 minuten inclusief 15 minuten administratie en voorbereidingstijd).

Zie voor verdere informatie de webpagina kosten en declaratie, volg de link vanaf de homepage.
Facturering geschiedt rechtstreeks aan de client. De client is altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling.

Afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur tevoren kosteloos afgezegd worden; als dat niet gebeurt zal de prijs van een consult in rekening gebracht worden.

Algemene betalingsvoorwaarden van NIP zijn verder van toepassing.
Sommige clienten worden doorverwezen door huisartsen. Een doorverwijzing is echter niet noodzakelijk. Je kunt je ook op eigen initiatief aanmelden bij de praktijk. In 2017 heb je geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig.

Meer informatie over de klachtenregeling tref je aan op de website van NIP, zie de webpagina links.

Meer informatie over diverse vergoedingen tref je aan op de webpagina vergoedingen, verderop deze site.

Coaching is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de belastingdienst.

Vestigingsplaats en bereikbaarheid

Psychologisch Centrum aan het IJ ligt in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, aan de rand van het centrum van Amsterdam, nabij de ingang van de Piet Hein tunnel en aan het binnen-IJ, en is uitstekend bereikbaar vanaf diverse richtingen.

Met de auto is het in vijf minuten bereikbaar vanaf de ringsnelweg A 10 (afslag Centrum / Zeeburg / Artis) en in vijf minuten vanaf het Centraal Station, via de Piet Hein kade. Psychologisch Centrum aan het IJ ligt nabij de monding van de Piet-Hein tunnel en nabij de stadsringweg S 100.
Parkeren is gratis gedurende de eerste anderhalf uur in de parkeergarage van het winkelcentrum Brazilie, ongeveer vijftig meter verderop. Er is gewoonlijk voldoende parkeerruimte vrij.

Met het openbaar vervoer is het Psychologisch Centrum in circa tien minuten bereikbaar vanaf het Centraal Station en vanaf het Muiderpoortstation.
Tramlijn 10 stopt vrijwel voor de deur (halte winkelcentrum Brazilie) en volgt een route parallel aan de Singelgracht (via Artis, Weesperplein, Rijksmuseum en Leidseplein).
De IJ-tram verbindt Centraal Station en Psychologisch Centrum aan het IJ in enkele minuten met elkaar. Uitstappen bij halte Rietlandpark / winkelcentrum Brazilie.

Een groot aantal fietsroutes en voetpaden leiden naar Psychologisch Centrum aan het IJ.

Een globale routekaart tref je aan op de pagina route.

 

Nadere informatie

Psychologisch Centrum aan het IJ
t.a.v. drs. C. H. Vredeveld
Oostelijke Handelskade 1101
1019 DN Amsterdam

Tel: 020-4197456

Web: www.psychologischcentrum.com
Email: info@psychologischcentrum.com