Amsterdam

De gesprekken zijn gericht op het zoeken naar inzicht in de aard van de problemen, verwerking van problemen en zoeken naar manieren om hier in het dagelijks leven en in de toekomst mee om te gaan. Het ontdekken van je innerlijke waarden en je eigen probleemoplossende vermogens is belangrijk hierbij.

De therapie is een gesprekstherapie, maar we maken soms ook gebruik van diverse creatieve middelen en we besteden aandacht aan bijvoorbeeld dromen en fantasieën. In de eerste plaats zoeken we inzicht in de situatie, van daar uit formuleren we doelstellingen voor verandering en verbetering en tenslotte ontwikkelen we manieren om deze vernieuwingen uit te voeren. Zie ook de webpagina Informatie over de praktijk.

Wellicht merk je dat het nodig is om je leven op bepaalde punten te veranderen. Soms gaat het om veranderingen in jezelf, soms om veranderingen in je levensomstandigheden, soms om beide tegelijk.

beschilderde eieren 7

In de gesprekken kunnen diverse technieken en hulpmiddelen gebruikt worden, ook bijvoorbeeld uit de gedragstherapie en de cognitieve therapie.

Deze therapie is ten dele gebaseerd op de inzichten van C.G. Jung en zijn geestverwanten. Dat betekent dat er een vrij sterk accent ligt op het zoeken naar inzicht en nieuwe richtingen in het leven.

Zie voor toelichting daarop bijvoorbeeld de pagina Artikelen.

Meer artikelen van Carla Vredeveld zijn te vinden op de site Psycholoog in Amsterdam.

We beschouwen niet alleen inzichten en gebeurtenissen uit het dagelijks leven, maar ook gevoelens, dromen en fantasieën als waardevolle informatiebronnen  bij het ontwikkelen van een nieuwe manier van leven.