Amsterdam

De gesprekken zijn gericht op het zoeken naar inzicht in de aard van de problemen, verwerking van problemen en zoeken naar manieren om hier in het dagelijks leven en in de toekomst mee om te gaan. Het ontdekken van je innerlijke waarden en je eigen probleemoplossende vermogens is belangrijk hierbij.

De therapie is een gesprekstherapie, maar we maken soms ook gebruik van diverse creatieve middelen en we besteden aandacht aan bijvoorbeeld dromen en fantasie├źn. In de eerste plaats zoeken we inzicht in de situatie, van daar uit formuleren we doelstellingen voor verandering en verbetering en tenslotte ontwikkelen we manieren om deze vernieuwingen uit te voeren.

Wellicht merk je dat het nodig is om je leven op bepaalde punten te veranderen. Soms gaat het om veranderingen in jezelf, soms om veranderingen in je levensomstandigheden, soms om beide tegelijk.

In de gesprekken kunnen diverse technieken en hulpmiddelen gebruikt worden, ook bijvoorbeeld uit de gedragstherapie en de cognitieve therapie.

Deze therapie is met name gebaseerd op de inzichten van C.G. Jung en zijn geestverwanten. Dat betekent dat er een vrij sterk accent ligt op het zoeken naar zingeving en nieuwe richtingen in het leven.

Het betekent ook dat niet alleen inzichten en gebeurtenissen uit het dagelijks leven, maar ook gevoelens, dromen en fantasie├źn als waardevolle informatiebronnen opgevat worden bij het ontwikkelen van een nieuwe manier van leven.