Amsterdam

De praktijk biedt psychologische hulp en coaching bij stress, overbelasting, burnout, of posttraumatische problematiek, en bij angststoornissen en depressieve klachten. Verder richt de praktijk zich op loopbaanvraagstukken en management-advisering.

Ook biedt de praktijk psychologische begeleiding bij problemen op het gebied van relaties of vriendschappen, werk of studie, opvoeding van kinderen of bij lichamelijke klachten, die waarschijnlijk door spanningen veroorzaakt worden.

Het gaat in veel gevallen niet alleen om de verwerking en de hantering van problemen, maar ook om het zoeken naar zingeving, een nieuwe richting in het leven en een nieuwe, betere toekomst.

Meer informatie hierover staat onder andere op de webpagina informatie over de praktijk en achtergrond en benaderingswijze.

De specialisaties van de praktijk bevinden zich op het terrein van spanningsklachten, stressziekten (overspannenheid, burnout), loopbaanbegeleiding en begeleiding bij werkgerelateerde problemen. Verder levensfaseproblematiek.
Meer informatie hierover vind je op de webpagina specialisaties.