Amsterdam

De afbeeldingen van de eieren zijn in de eerste plaats als grapje bedoeld. Ze illustreren echter ook de betekenis van symbolen, die vaak met verhalen uit mythologie, sprookjes, romans of traditionele overleveringen omringd worden. Verder kun je zien dat zulke symbolen zich steeds vernieuwen, er bestaan ook heel moderne vormen van.

Humor en beeldend denken zijn belangrijk bij psychologische hulp en coaching. Dit werkt ontspannend. Psychologische hulp en coachingstrajecten kunnen soms zwaar en ook wel eens leuk zijn. Dit laatste geldt vooral als het de goede kant op gaat.

Psychologisch Centrum aan het IJ hecht verder waarde aan kunst en creativiteit. Hierdoor ga je soms anders naar de situatie kijken. Dit kan bevrijdend werken of nieuwe perspectieven geven. Zie ook de pagina’s Informatie over de praktijk en Achtergrond en benaderingswijze.

Vaak kunnen we ons nog altijd inleven in enigszins wonderlijke, mythische verhalen en beelden, die over belangrijke gebeurtenissen in de levens van mensen en mythologische wezens gaan. De verhalen kunnen soms zelfs heel herkenbaar zijn, al komen ze uit een andere tijd of van een andere plaats.

Misschien bevat jouw eigen leven ook wel bepaalde elementen die aansluiten bij dit soort verhalen en beelden. Heb je jezelf bijvoorbeeld wel eens een heldin gevoeld, of het domste broertje, of de eeuwige zoeker? Bekende thema’s.

Eieren zijn vaak symbool van vernieuwing: een nieuwe lente, een nieuwe benadering, een nieuw begin.
Rond eieren bestaan zeer veel mythologische verhalen over het ontstaan van het leven of over de ondergang van de oude wereld en het ontstaan van een nieuwe wereld.

Glazen eieren:

Psychologisch centrum aan het IJ, beschilderde eieren 1

Deze eieren zijn afkomstig uit een collectie in mijn bezit. Sommige daarvan staan afgebeeld op deze website. Deze eieren werden verkocht bij een tempel in Nanjing.

De afbeeldingen zijn ten behoeve van deze website met de computer bewerkt.

Psychologisch Centrum aan het IJ, beschilderde eieren 2Deze eieren symboliseren vruchtbaarheid, creativiteit, hoop, vernieuwing, nieuw leven en een nieuw begin.

Datzelfde geldt voor Europese, westerse paaseieren.

.

Moderne variant op traditioneel ei van wedergeboorte:

Psychologisch Centrum aan het IJ, beschilderd ei 3

Dit ei is gemaakt van gebakken klei en maakt deel uit van mijn eigen collectie. Het is afkomstig uit een natuur-educatiecentrum in de buurt van Nijmegen.

Dit moderne pottenbakkers-ei is geinspireerd op de traditionele noordwesteuropese eieren van duizenden jaren geleden, die wedergeboorte en een nieuw begin symboliseren.

Psychologisch Centrum aan het IJ, beschilderd ei 4