Amsterdam

ONTDEK JEZELF, MAAK JE TOEKOMST!

 

Psychologisch Centrum aan het IJ is een praktijk voor psychologische hulp en coaching. Specialisaties zijn werkstress, loopbaanbegeleiding en behandeling van stressstoornissen, zoals overspannenheid en burnout. 

De praktijk is sinds 2003 gevestigd in Amsterdam, aan de oostzijde van het centrum. Welkom!

 

Drs. Carla Vredeveld

Oostelijke Handelskade 1101

1019 DN Amsterdam

tel: 020-4197456

email: info@psychologischcentrum.com

 

De praktijk

De praktijk biedt psychologische begeleiding en coaching bij(ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen, bij stressstoornissen, zoals overspannenheid en burnout en bij traumagerelateerde stoornissen.
De praktijk kan ook hulp bieden bij problemen met relaties, werk, kinderen, bij onduidelijke fysieke klachten of bij het zoeken naar een nieuwe toekomst.
De problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door extreem negatieve ervaringen. Ze veroorzaken bijvoorbeeld allerlei angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid.

Het gaat niet alleen om de verwerking en de hantering van problemen, maar ook om het zoeken naar een nieuwe richting in het leven.

 

Specialisaties

  • Psychologische hulp of coaching bij  spanningsklachten en stressziekten (o.a. overspannenheid, burnout), behandeling van traumatische problematiek.
  • Loopbaancoaching en loopbaanontwikkeling, waaronder coaching van managers  en ondernemers bij veranderingsprocessen. Begeleiding bij werkstress.
  • Levensfaseproblematiek, bijvoorbeeld bij de overgang van studie naar werk, werken met een jong gezin, situatie bij nieuw beroep, scheiding en rouw, wat te doen na het pensioen.

 

Coaching

Ingrijpende veranderingsprocessen in het leven kunnen spanningen en vragen oproepen. Het kan voor iedereen een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen en belangrijke veranderingen. Psychologisch Centrum biedt op de persoon toegesneden coachingstrajecten. Maatwerk, zodat het optimaal bij jouw situatie past. Ook coaching van kleinere groepen (relatie, werkteam) behoort tot de mogelijkheden.

 

Tip

Zoek tijdig psychologische  hulp of coaching als je last hebt van aanzienlijke stress, burnout of andere psychische problemen. Dit is een goede investering in jezelf. In een vroeg stadium is het meestal gemakkelijker om de problemen met hulp van een aantal gesprekken op te lossen en om spoedig verbeteringen tot stand te brengen.

Op de webpagina de praktijk staat meer informatie hierover.

 

Het onderzoekscentrum

Psychologisch Centrum aan het IJ beschikt over een aantal psychologische tests op het gebied van persoonlijkheid, psychische klachten, cognitief functioneren en prestaties en vaardigheid. Clienten kunnen zich bij Psychologisch Centrum laten testen op deze punten. Drs. Carla Vredeveld is bevoegd testpsycholoog.

Achtergrond en benaderingswijze

Psychologisch Centrum aan het IJ legt het accent op een analytische benaderingswijze van psychische problemen en vraagstukken.
De ontdekking en analyse van het eigen innerlijk psychisch leven en de ontwikkeling van de eigen creatieve en probleemoplossende vermogens zijn belangrijk hierbij.
Dat neemt niet weg dat we in praktijk ook vaak andere therapeutische methoden, bijvoorbeeld van gedragsmatige of cognitieve aard, te gebruiken. Dit is o.a. aan te raden bij relatief eenvoudige problematiek.
De keuze van de therapeutische methoden wordt aangepast aan de aard van de problemen en de verschillende fasen in de behandeling. Op de webpagina achtergronden van de praktijk staat meer informatie.


Drs. Carla Vredeveld is Registerpsycholoog NIP. Ze is ook opgenomen in het Europees register van psychologen Europsy (EFPA) met de specialisaties clinical / health psychologist, en work / organisation psychologist. Verder is ze als psychosociaal therapeut aangesloten bij RBCZ.

 

Carla Vredeveld  is in 1988 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als klinisch psycholoog met een specialisatie in cognitieve / gedragsmatige therapie. In de loop van de jaren heeft zij zich met name verder ontwikkeld op het terrein van de dynamische psychologie.
Zij heeft opleidingen gevolgd en praktijkervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek, client-centered therapie, gedragsmatige / cognitieve therapie, analytische therapie en psychosociale therapie.

Drs. Carla Vredeveld is lid van het deskundigenpanel van NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen.

 

KvK nr. 56687559